Nezařazené

Už žádné tepelné mosty

Tepelné mosty na domě vznikají nekvalitním nebo nedostatečným zateplením fasády a tím zapříčiňují průnik tepla z domu ven, což má následný vliv na vysoké náklady za energie spojené s vytopením domu. Jako další nežádoucí faktor tepelného mostu je kondenzace vlhkosti, která zase slouží jako podloží pro produkci nežádoucích plísní, které se pak vyskytují na stěnách uvnitř domu. Pokud máte takto špatně provedenou izolaci nebo už dosloužila, je potřeba se zamyslet nad její výměnou.

Vyměňte svoji starou

Stará izolace, která již nesplňuje svůj účel, neboť byla použita s materiálů, které neodpovídají technickým pravidlům zamezujícím vznik tepelných mostů a problémů s tím spojených, je potřeba vyměnit za novou a s naší firmou si můžete dovolit vyměnit starou za novou.